agenda

Iedere dinsdag is het Fablab open van 10.00-22.00 uur, en iedere 1e zaterdag van de maand. Het Biolab is wekelijks open op donderdagavond, op aanvraag of bij aanwezigheid. Meer info over de agenda, mail met publiciteit@dewar.nl

Oude agenda-items vind je in het archief.


ImpactBios - 6 november - 20.00 - De Binnentuin

Een documentaire over community supported agriculture in Nederland

‘Wij oogsten hier geluk’ is een documentaire over community supported agriculture (CSA) in Nederland. CSA is een vorm van gemeenschapslandbouw, waarbij consumenten en boeren samen verantwoordelijk zijn voor het verbouwen van voedsel: dat betekent delen in de opbrengsten, maar ook in de risico's. De film is een portret van zes boeren en hun CSA bedrijf: een verhaal over hun passie en idealen, de band met hun leden, de strijd om land, de twijfels en de tegenslagen, en hun dromen voor de toekomst. Het biedt een kijkje in de positie van boeren; een kant van ons voedsel die voor veel mensen onzichtbaar is. Wat vinden zij eigenlijk van ons huidige voedselsysteem? Waarom kiezen zij ervoor om van de gangbare landbouw af te wijken? Maar vooral laat het zien hoe mooi CSA is.
'Wij oogsten hier geluk' hoopt een bijdrage te leveren aan een meer duurzame en sociale landbouw. Kijk voor meer informatie over de film, de boeren en een overzicht van csa's in Nederland op www.wijoogstenhiergeluk.nl. Entree 5 Euro. Reserveren via publiciteit@dewar.nlRepaircafe - 11 november SpullenLab 10.30 / 14.30 uur


Kom je kapotte spullen repareren bij het Repaircafe van De WAR. Op zaterdag 11 november staan de reparateurs weer klaar om je mee te helpen. Geldersestraat 6, Amersfoort


Geen kind aan de kant - boekpresentatie - zaterdag 11 november 15.00 [de Binnentuin]

‘Dit zijn de regels, dit is de wet. Je wordt op het vliegtuig terug gezet’ We denken met ons allen dat Nederland een veilig land is waar je in principe nergens bang voor hoeft te zijn. Toch leven er hier heel veel kinderen dagelijks in angst over of ze hier wel kunnen blijven. Deze kinderenleven in zogeheten ‘gezinslocaties’: zeer sobere opvangcentra met vrijheidbeperkende regels, bestemd voor gezinnen die naar Nederland gevlucht zijn en van wie een eerste asielaanvraag is afgewezen, maar die wel nog in procedure zijn. Voor kinderen, en ook voor ons, is het onbegrijpelijk dat ‘een meneer op een kantoor’ ineens bepaalt dat zij of hun vrienden hier niet meer mogen leven, terwijl ze hier al jaren wonen en naar school gaan. Omdat het lijden van deze mensen zich onzichtbaar en in stilte voltrekt, proberen we met dit boekje een bescheiden bijdrage te leveren aan het naar buiten brengen van hun stem. Wij zullen op zaterdag 11 november een persconferentie houden waarin het boekje gepresenteerd wordt. Hierbij zullen waarschijnlijk ook mensen uit de gezinslocatie Amersfoort aanwezig zijn.

WAR - werkdag 12 November 13:00-18:00

Tijdens deze werkdag gaan we legoland opruimen er is een container besteld...
Gordijnen naaien en afhankelijk van wie er komt wellicht nog meer klussen ter verbetering van de situatie voor een ieder. 
Op dit kladblok kun je zelf aanvullen/aangeven wat je zou willen/kunnen doen.

http://kladblok.planb.coop/p/klussenterverbeteringvandesituatie#lineNumber=24

Voedsellab - kookexperiment - vrijdag 17 november - 17:30 - [Keuken De WAR]

Voedsellan is een groep mensen die onderzoek doen naar het voedsel van de toekomst. Soms is dat door kweken van vreemde groenten, soms door recepten te ontwikkelen en soms door onderzoek in het Biolab. Deze keer gaan we Kim-chi maken, een gefermenteerde kool, en eten we samen. Het Voedsellab is semi-openbaar, dat wil zeggen als je mee wilt experimenteren ben je welkom. Meld je dan even aan bij diana@dewar.nl.

Het Schaap zonder Jasje - Vocalgroup Be Sharp - zaterdag 18 november - 14.00 en 15:30 [Spullenlab]

‘Het schaap zonder jasje’ heeft in tegenstelling tot de andere schaapjes geen warme wollen vacht. Het voelt zich anders en wordt geplaagd. Het schaap trekt de wijde wereld in, op zoek naar een oplossing. Tijdens de zoektocht beleeft het schaap avonturen, redt levens en maakt vrienden. Wanneer het schaap weer thuis komt, blijken de andere schaapjes er inmiddels ook wat anders uit te zien… Een muzikale voorstelling met een verteller en a capella close-harmony…

Data analyseren met Meet je Stad - zondag 19 november - 10.00-16.00 - [Fablab]

Wat weten we over het klimaat in Amersfoort? En hoe komen we aan informatie? De afgelopen jaren hebben deelnemers aan Meet je Stad! in Amersfoort onderzoek gedaan naar het klimaat. Er zijn tientallen verhalen, honderden florawaarnemingen en duizenden weermetingen verzameld. Maar wat zeggen deze data nu over het klimaat in Amersfoort? Tijdens de Meet je Stad! klimaatdag kun je workshops volgen om antwoorden te krijgen op deze vraag. In de ochtend (van 10.00-13.00 uur) is er keuze uit 3 workshops:
  • Meetkastje bouwen: je soldeert je eigen meetkastje, dat je na afloop thuis op kunt hangen
  • Data analyse: je leert een data-analyseprogramma gebruiken en maakt daarmee analyses van de flora- en weerdata
  • Verhalen analyse: in deze workshop analyseren we de klimaatverhalen die tot nu toe zijn opgehaald en kijken we naar onderliggende trends.
13.00-14.00 uur Lunch 14.00-16.00 uur: presentaties van de workshops en de groepen en kaarten, modellen en meer van o.a. Gemeente Amersfoort en Waterschap Vallei en Veluwe. Geef je op bij meedoen@meetjestad.net.

Klimaatacademie met Jeroen van der Sluijs - donderdag 23 november 20:00 [Fablab]

Eerste lezing in een serie over data, modellen en klimaat. Professor Jeroen van der Sluijs laat ons kennismaken met de werking van klimaatmodellen, hun nut en vooral hun beperkingen. Deze lezingen is zowel geschikt voor beginners als voor gevorderden.
talen: aaennl