Verhaal Paul

Dit verhaal vormt onderdeel van een serie verhalen over projecten die in de WAR zijn gemaakt. Voor een overzicht van alle verhalen klik hier.

Paul Brouwer (teelt kroos voor duurzame toepassingen)

Met mijn eenmanszaak, de BAAI, werk ik aan de ontwikkeling van projecten waarbij drijvende waterplanten worden ingezet voor de productie van duurzame producten, zoals voedsel en materialen. Drijvende waterplanten zoals eendenkroos en Azolla (het kroosvarentje) worden op dit moment nog vooral als overlast ervaren; onkruid in de sloot. Maar dezelfde eigenschappen die het tot onkruid maken - zoals snel kunnen groeien op voedingsrijk water - zijn ook precies de eigenschappen die ze geschikt maken voor allereli duurzame toepassingen. Samen met andere leden van WAR werk ik bijvoorbeeld aan een toepassing van eendenkroos: om het te telen op oppervlaktewater dat rijk is aan stikstof en fosfaat, waarmee we het water zuiveren voordat het een natuurgebied in stroomt. De eendenkroos die geproduceerd wordt is bovendien rijk aan eiwit en kan bijvoorbeeld gebruikt worden in veevoer, waardoor er minder sojaschroot uit Zuid-Amerika geïmporteerd hoeft te worden. Om de toepassing van deze planten werkelijkheid te maken moet er nog wel het een en ander gebeuren, zo tref je mij regelmatig in mijn werkplaats bij de WAR, waar ik bezig ben met het ontwikkelen van geautomatiseerde teeltsystemen voor drijvende waterplanten en experimenteer met nieuwe toepassingen voor de geproduceerde biomassa.

De WAR biedt mij een experimenteerplek, waar ik de ruimte heb (letterlijk en figuurlijk) om creatieve gedachten om te zetten iets tastbaars. Daarnaast kom ik bij de WAR in aanraking met mensen met verschillende achtergronden en vaardigheden, waardoor ik steeds iets nieuws kan leren en hulp kan vinden als ik ergens even vastloop. Dit is ook wat de WAR voor mij uniek maakt: het biedt ruimte en gedeelde werkplaatsen aan voor een grote diversiteit aan activiteiten, waar het bij andere werkplekken vaak toegespitst is op alleen kantoren of alleen meubelmakers, alleen kunstenaars, enzovoort.

De diversiteit van de WAR maakt het voor mij als duurzaam ondernemer een fijne plek om te werken en inspiratie op te doen. Voorheen werkte ik als universitair onderzoeker aan maatschappelijke thema's in een gesloten gebouw, op een afgelegen campus, waar ik voor elke deur een toegangspas nodig had. Bij de WAR werk ik nog steeds aan maatschappelijke thema's maar nu in plek die open staat voor wie dan ook en echt in de stad staat. Dit biedt veel meer kansen om kennis over te dragen, wat niet alleen leuk is voor mij en de toevallige passant met wie ik een praatje maak, maar uiteindelijk ook goed is voor de stad en samenleving.

languages: ennl