verhaal Annemarie

Dit verhaal vormt onderdeel van een serie verhalen over projecten die in de WAR zijn gemaakt. Voor een overzicht van alle verhalen klik hier.

Annemarie de Bruijn (werkt aan democratisch experiment "Gelote burgerraad")


Ik werk op dit moment met Harmen, Diana en nog een aantal mensen samen aan het project "Gelote burgerraad". We willen een democratisch experiment uitvoeren in Amersfoort. Het houdt in dat een groep inwoners van de stad een besluit gaat nemen over een onderwerp. Een besluit dat normaal door de gemeenteraad genomen wordt, maar nu voor dit experiment dus door inwoners.

Het mooie is dat deze inwoners door loting bepaald worden. Iedereen heeft dus evenveel kansen om mee te kunnen beslissen. Bij de gelote burgerraad doe je mee als je (ingeloot bent en je) dat zelf wilt, los van opleiding, afkomst, maatschappelijke positie, of je veel of weinig invloedrijke mensen kent, hoe goed je kunt discussiëren en of je van politiek houdt of niet. Het gaat over: jezelf goed kunnen informeren over een onderwerp, luisteren in plaats van debatteren, als persoon een besluit nemen waarvan jij denkt dat dat het beste is. Wij hopen hiermee een eind te maken aan de frustratie en machteloosheid die mensen voelen ten aanzien van de politiek, en ze gelegenheid te geven om zelf een oordeel te vormen. In dit YouTube-filmpje  wordt het voordeel van loten goed uitgelegd.

We werken met een methode die door David van Reybrouck is beschreven in zijn boek Tegen verkiezingen. We kunnen sparren met juristen, universitaire onderzoekers en mensen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook vanuit de gemeente is er steun voor dit project: wethouder Bertien Houwing is enthousiast, beleidsambtenaren werken mee in onze werkgroep, en ook GroenLinks, D66 en PvdA.

De WAR biedt (gratis) vergaderruimte maar belangrijker nog: een intellectuele omgeving waarin mensen met elkaar kunnen werken aan echte vernieuwing. Aan maatschappelijke innovatie. Enorm belangrijk in deze tijd van grote onzekerheden. Dit soort experimenten is een serieuze poging om de onzekerheden niet te (blijven) zien als bedreigingen maar als kansen om dingen te veranderen. Een plek als de WAR, zonder poeha, waar het gaat om de inhoud en niet om uiterlijkheden, waar zoveel verschillende dingen gebeuren, die vind je niet elders in Amersfoort. De plek, het intellectuele klimaat, en de mensen die die plek opgebouwd hebben zijn gewoon ontzettend waardevol voor dit soort initiatieven.
languages: ennl