verhaal Dimitri

Dit verhaal vormt onderdeel van een serie verhalen over projecten die in de WAR zijn gemaakt. Voor een overzicht van alle verhalen klik hier.

Dimitri van Dam (betrokken vanuit Waterschap Vallei en Veluwe)


Ik ben betrokken bij Meet je stad. Meet je stad is: een groep betrokken inwoners van Amersfoort die het klimaat in de eigen leefomgeving onderzoeken. Het project is van de deelnemers zelf.

De War biedt naast faciliteiten, werktuigen en ruimte ook inspiratie (het idee voor Meet je stad komt er vandaan) en handen en voeten aan ondersteuning. Dit laatste is naar mijn idee het belangrijkste, de basis van dit project is de intrinsieke motivatie van de deelnemers en dat de deelnemers verantwoordelijk voor het project zijn. Maar soms is intrinsieke motivatie niet altijd voldoende om een stap verder te komen, daarin weten zij op een subtiele manier te ondersteunen (op allerlei manieren) en te zorgen dat zonder te sturen het project toch verder komt.

Zonder de War had Meet je stad niet bestaan, dat sowieso. Meet je stad is een zeer waardevol traject, voor de deelnemers maar ook voor de “deelnemers” van gemeente en waterschap (die zorgen voor de financiële ondersteuning). Daar waar je het als overheid “voor” de stad doet (en dat wordt lang niet altijd zo ervaren), doe je het nu “met” de stad en de inzichten en ervaringen die daarbij worden opgedaan zijn waardevol voor alle deelnemers (stad en overheid).

languages: ennl