verhaal Eric

Dit verhaal vormt onderdeel van een serie verhalen over projecten die in de WAR zijn gemaakt. Voor een overzicht van alle verhalen klik hier.

Eric Brinckmann (ontwikkelt nieuwe methoden van kroosteelt)


Samen met de WAR ontwikkelen wij  — een consortium van bedrijven, universiteiten en natuurorganisaties — een nieuw concept voor de productie en winning van hoogwaardige eiwitten door kroosteelt. Kroos kan op verschillende manieren gebruikt worden. Ten eerste heeft het toepassingen in de voedselindustrie, waarbij het voor vleesvervangende producten wordt gebruikt. Ten tweede heeft het industriële toepassingen: kroos is geschikt voor lijmen van verpakkingen en daarnaast voor duurzame vloer- en muurbedekking.

De WAR biedt bij uitstek alternatieve invalshoeken, vooral wat betreft teeltwijzen in de open lucht en onder (half)natuurlijke omstandigheden. Misschien hadden we dit project zonder de WAR ook opgezet, maar dan waren deze onverwachte oplossingen en productiemethoden niet bedacht. Zo kwam uit gesprekken bij de WAR het idee naar voren om kroos te telen onder continue stroming van water, voor de aanvoer van nutriënten, in combinatie met warmtetunnels.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat door dit project agrariërs straks hun afwateringssloten kunnen benutten voor het telen van kroos, het water kunnen zuiveren van overtollige voedingsstoffen en daardoor ook nog eens kunnen  bijdragen aan de kwaliteit van het oppervlakte water. Door het telen van kroos komen minder nutriënten in het water, waardoor er minder verruiging optreedt, wat weer bijdraagt aan een grotere biodiversiteit.
languages: ennl