verhaal Joachim

Dit verhaal vormt onderdeel van een serie verhalen over projecten die in
 de WAR zijn gemaakt. Voor een overzicht van alle verhalen klik hier.

Joachim de Koning (ontwikkelt peer-to-peer webshop)


In de WAR heb ik een decentraal webshopsysteem ontwikkeld dat Peer2Product heet. Hiermee kunnen mensen hun diensten en producten online te koop aanbieden, maar ook deze webwinkels op elkaar aansluiten om elkaars producten te kunnen aanbieden. Het systeem berekent automatisch wat iedereen elkaar verschuldigd is, en zo is het eenvoudig de boekhouding bij te houden.

In de WAR heb ik gebruik kunnen maken van het kantoor en de expertise van mensen om mij heen. Ook heeft de coöp. Plan B van de WAR mij fondsen ter beschikking gesteld om Peer2Product te kunnen ontwikkelen. Zonder de WAR was ik dit project niet aangevangen. Het is dankzij hun steun dat ik bereid was dit hoge doel te bereiken. Waarschijnlijk was het moeilijk geweest dit project zonder de WAR te ontwikkelen. Zelfs met een goede businesscase zien veel bedrijven het nut van decentrale techniek vooralsnog niet in. Dit zal in de toekomst wellicht meer op de radar komen.

Dankzij Peer2Product kan iedereen nu op eenvoudige wijze een webshop beheren en zelfstandig draaiende houden, zonder afhankelijk te zijn van een grote webshopdienst zoals Bol.com of Amazon.com. Daarbij komt dat kunstenaars, makers en uitvinders hun producten gemakkelijk kunnen aanbieden via meerdere webwinkels tegelijkertijd, waarbij de afrekening onderling vanzelf gebeurt en het hun daarmee veel tijd bespaart. De mensen die op de WAR komen om nieuwe dingen te ontwerpen en te produceren zijn het systeem nu aan het uitproberen en aan het gebruiken. Zonder de WAR hadden deze mensen in Amersfoort niet de steun gekregen die zij nodig hebben om hun creativiteit te kunnen uitwerken naar financiële en maatschappelijke waarde.


languages: ennl