verhaal Karen

Dit verhaal vormt onderdeel van een serie verhalen over projecten die in de WAR zijn gemaakt. Voor een overzicht van alle verhalen klik hier.

Karen Wins en Willemieke Molenaar (ontwikkelen "Umpf…en nu?!")


Wij zijn een methode aan het ontwikkelen om mensen die van zichzelf zeggen niet creatief te zijn op dit gebied vlot te trekken. We doen dit zowel aan de hand van theorie maar vooral ook in de praktijk: allerlei theoretische aspecten van creativiteit worden door deelnemers aan den lijve ervaren door middel van praktische opdrachten. Onze methode heet Umpf...en nu?!

De WAR biedt ons een zeer goed geoutilleerde ruimte om de pilots en eventueel later ook de cursus te geven. Alle gereedschappen die er zijn, mogen we gebruiken. Ook zet de aard van de ruimte de deelnemers direct in een verwonderde doe-stand. "Wat kan hier veel". Daarbij werden letterlijk alle drempels genomen.

Omdat we als zzp-ers deze methode nog aan het ontwikkelen zijn, zijn we heel blij met de waardebepaling achteraf betaling aan de WAR: wij betalen de War wat we kunnen aan de hand van wat de deelnemers het waard vonden en betaalden. Zo kunnen we zelf vooral in tijd investeren, en komen we financieel niet te veel in de min te staan. Als onze methode straks af is en we hem echt aan de man gaan brengen, kunnen we met waardebepaling-achteraf blijven werken in de War, maar ook marktconforme bijdragen gaan vragen aan bijvoorbeeld bedrijven en instellingen.

We komen in de WAR in contact met heel veel bijzondere en creatieve mensen bij wie het niet blijft bij nadenken, maar die gewoon beginnen. Doen! Dit stimuleert onszelf enorm in ons eigen creatieve proces van methodeontwikkeling. Mensen zijn er open, delen hun kennis en leggen je graag uit hoe dingen werken. Dat delen van kennis is iets wat nog niet veel mensen begrijpen, maar gelukkig klinken er steeds meer geluiden uit de maatschappij dat dit een manier is om verder te ontwikkelen en te blijven bestaan als mensheid.

Bovendien is de War niet in de laatste plaats belangrijk voor ons project omdat we voor de PR mee mogen liften met de War-Nieuwsbrief. Zonder dat hadden we niet zo makkelijk een zo diverse groep deelnemers voor de pilots bij elkaar kunnen krijgen.

Bij ons worden mensen, in privé- of in werksituatie, jong of oud, gestimuleerd om hun creativiteit te gebruiken. Mensen veranderen er hun mindset. Dit is onmisbaar bij vinden van nieuwe oplossingen voor problemen van allerlei aard.
languages: ennl