verhaal Radboud

Dit verhaal vormt onderdeel van een serie verhalen over projecten die in de WAR zijn gemaakt. Voor een overzicht van alle verhalen klik hier.

Radboud Lucassen (initatiefnemer Universiteit van Amersfoort en Studium Generale Amersfoort)


Ik ben Radboud Lucassen en ben bij De War vooral betrokken bij de Universiteit Amersfoort. Het is heel brutaal om zomaar je eigen universiteit op te richten, maar bij De War kan dat. Wetenschap, onderzoek, zelf nieuwe technieken uitproberen en speuren naar manieren om onze samenleving of gewoon onze eigen stad beter te laten functioneren: dat zit allemaal diep verankerd in de genen van De War. Onze universiteit is er een waarin mensen op eigen initiatief onderzoeksprojecten ondernemen en zelf aansluiting zoeken bij maatschappelijke partners of universitaire instituten.

Meetjestad is daar een goed voorbeeld van. Amersfoortse burgers onderzoeken zèlf de gevolgen van klimaatverandering in de stad. De gemeente en het waterschap zijn partners hierbij. Zo kan Amersfoort beter inspelen op het veranderende milieu.

Mijn rol was vooral bij het opstarten van dit programma, dat nu in volle gang is. We hebben toen voor iedere belangstellende, maar vooral ook voor de deelnemers aan Meetjestad, een Basiscursus Wetenschap georganiseerd. Van insiders uit de wetenschappelijke wereld hebben we geleerd hoe je als buitenstaander wetenschappelijk onderzoek kunt verrichten, toegang krijgt tot wetenschappelijke informatie en de resultaten daarvan in brede kring kunt delen. Als het aan ons ligt, komen er meer van deze cursussen, en krijgen ook toekomstige onderzoekers bij De War de kans en de stimulerende omgeving om hun vragen beantwoord te krijgen.

Ik ben in contact gekomen met De War toen ik nog bij de Vrije Universiteit werkte. We zochten toen maatschappelijke partners om samen lezingen te organiseren en zo ben ik betrokken geraakt bij Studium Generale Amersfoort, een vroeg initiatief van De War en misschien wel de kraamkamer van de Universiteit Amersfoort. Ik heb afgelopen jaren een aantal lezingen georganiseerd voor Studium Generale Amersfoort. Iedereen kan in dit programma van De War zèlf wetenschappers uitnodigen waarvan men vindt dat ze baanbrekend onderzoek verrichten. Zo ben ik erg trots op de lezing van de internationaal gevierde natuurkundige Erik Verlinde van de Universiteit van Amsterdam, die voor een stampvolle zaal zijn nieuwste inzichten over de zwaartekracht presenteerde. (Zie foto). Of die keer dat Trudy Dehue, schrijfster en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Groningen, ons uitlegde hoe het komt dat er tegenwoordig meer mensen aan depressiviteit of ADHD leiden dan vroeger.

Al deze initiatieven zijn volop in ontwikkeling en talloze mensen gebruiken de War om een platform te hebben voor hun wetenschappelijke nieuwsgierigheid. De stad profiteert daar al jaren van. Bij De War vinden we een plek waar kunstenaars hun taak ruim opvatten en hetzelfde geldt voor de wetenschappers: zij zoeken nieuwe wegen om onderzoek te doen, niet vrij en losgezongen van de samenleving, maar wel vrij van de banden waar universiteiten en commerciële onderzoeksinstituten aan gebonden zijn.

languages: ennl